qas corporation

Sản Phẩm Phần Mềm

Với sự khảo sát nghiệp vụ thực tế và từ sự tư vấn của chuyên gia, QAS đã phát triển thành công giải pháp
quản lý toàn diện cho cơ sở y tế, đáp ứng chặt chẽ yêu cầu nghiệp vụ và tiêu chuẩn ngành y tế.

qas corporation
qas corporation
qas corporation
qas corporation

5000+

Chuyên viên y tế sử dụng

150+

Cơ sở khám sử dụng

5000k+

Bệnh nhân được phục vụ

Giải pháp của QAS

QAS mang đến giải pháp được thiết kế tối ưu linh hoạt phù hợp với quy mô
và nhu cầu đặc biệt của từng mô hình y tế cụ thể.

Nghiệp vụ toàn diện

Hệ thống được thiết kế với đầy đủ các tính năng thông minh đáp ứng được yêu cầu của các cơ sở y tế trong thời đại mới. Quản lý tổng thể và toàn diện mọi hoạt động của bệnh viện, xuyên suốt từ lúc tiếp nhận bệnh nhân cho đến khi bệnh nhân ra viện và quay trở lại trong những lần khám kế tiếp.

qas corporation
qas corporation
qas corporation
qas corporation
qas corporation
qas corporation
qas corporation
qas corporation
qas corporation
qas corporation
qas corporation
qas corporation
qas corporation
qas corporation
qas corporation
qas corporation
qas corporation

Các phân hệ chính:

 • Quản lý Đặt hẹn
 • Quản lý Tiếp nhận
 • Quản lý Thanh toán
 • Quản lý Khám chữa bệnh
 • Quản lý Khám sức khỏe
 • Quản lý Khám và tiêm vaccin
 • Quản lý Cận lâm sàng
 • Quản lý Thủ thuật
 • Quản lý Kho dược
 • Quản lý Nhà thuốc bán lẻ
 • Quản lý Chăm sóc khách hàng
 • Báo cáo thống kê

Công Nghệ Hiện Đại

Hệ thống được thiết kế để đáp ứng sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ cùng với bộ giải pháp kỹ thuật dành riêng cho y tế.

qas corporation

QAS'Web Services

Cho phép cập nhật các công nghệ kỹ thuật tiên tiến nhất.

qas corporation

Dễ Dàng
Mở Rộng

Nền tảng mạnh mẽ và được thiết kế linh hoạt giúp hệ thống dễ dàng thay đổi và nâng cấp.

qas corporation

Tính Tương
Tác Cao

Hệ thống có thể trao đổi thông tin với bất kỳ nhà cung cấp phần mềm bên thứ ba nào thông qua các tiêu chuẩn HL7, XML, DICOM,...